Plotové brány

Dodávame, montujeme a robíme servis posuvných, samonosných a krídlových brán a ich pohonov.

Typy brán

Posúvná brána má na spodu kolieska a do otvoru sa poybuje po vodiacej dráhe, ktorá je upevnená na betónovom podklade. Podklad musí mať základ až do nezamŕzajúcej hĺbky.

Samonosná brána má na spodnej časti C profil, vo vnútri ktorého sú vodiace kolieska. Kolieska sú ukotvené na pevnom podstavci, čo zaručuje jej vedenie nad zemou a do otvoru sa vysúva.

Krídlové brány majú dve krídla, ktoré sa spoločne s malým časovým spozdením jedného oproti druhému otvárajú a potom zatvárajú.

Na všetky uvádzané typy brán montujeme pohony s diaľkovým ovládaním. Používame hlavne pohony od renomovaných výrobcov CAME, NICE a Euromatic.

V prípade, že má zákazník bránu na pohon s nefunkčným alebo starým prijímačom na diaľkové ovládanie, vieme celé ovládanie nahradiť novým, spoľahlivejším. Ak zariadenia (brány, rolety, apod.) sú od viacerých rôznych výrobcov, a pre každú má iný diaľkový ovládač, je možné namontovať dodatočný prijímač umožňujúci ovládať všetky zariadenia iba jedným diaľkovým ovládačom. Pre vstupné brány, kde je veľa užívateľov, je výhodné použiť GSM prijímač, ktorý zabezpečí ovládanie len prezvonením na dané mobilné číslo.

Servisná činnosť

Raz ročne je dôležité urobiť základný servis brány, pohonu a ovládacej elektroniky. Odstránime tým prípadné zvýšené trenie alebo zasekávanie sa brány pri pohybe. Väčšinou toto elektronika "chápe" ako prekážku a dá príkaz na otváranie brány. Dôležité je vyčistiť riadiacu elektroniku a fotobunky od rôznej nečistoty, napr. pavúkov a ich pavučín, exkrementov od rôzného hmyzu, ktorý vlezie do skriniek s elekronikou cez rôzne netesnosti. Všetko toto spolu s vlhkosťou vytvára prostredie, ktoré naleptáva tenké vodiace dráhy na plošnom spoji elektroniky a v konečnom dôsledku spôsobuje jej poruchy. Väčšinou ľudia servis neberú vážne, veď prečo do toho vŕtať, keď to funguje. To, že to nie je tak vidíme v časti "Zanedbaný servis", kde môžete vidieť dôsledky spôsobené zanedbaným servisom.

Čo je dôležité, ak sa rozhodnete pre inštaláciu pohonu pre posuvnú alebo krídlovú bránu. Zavolať pracovníka, korý to všetko bude montovať, aby vysvetlil, kde musí byť umiestnený pohon alebo pohony, kde musí byť betónový podklad a do akej hĺbky, v ktorých miestach by mala byť ťahaná chránička, do ktorej potom pôjdu káble, kde budú fotobunky atď. Výber druhu pohonu pre krídlovú bránu závisí od toho, či sa brána bude otvárať dovnútra dvora alebo von. Typ pohonu pre krídlovú bránu závisí aj od polohy, kde je uchytená brána, v prípade hrubého múru je nutný pohon s otáčacím ramenom. Výkon pohonu musí byť dimenzovaný na veľkosť a váhu brány, tak aby ňou bezpečne pohyboval aj pri silnom vetre, kedy sa prejavuje ešte okrem váhy brány aj dynamický tlak vetra.

V praxi sa stretávame s prípadmi, že zákazník s cieľom ušetriť si urobí kabeláž sám. Väčšinou len to skomplikuje a narobí problémy, napr. na fotobunky kde má ísť tenký káblik umiestni hrubý kábel s trojitou izoláciou na 230 V AC alebo káble sú ťahané a vychádzajú inde akoby mali atď. "Veď kamarát je elektrikár a on mi to tak poradil..."

Cygnus

Zavolajte alebo napíšte nám:
0905 429 601
cygnus@automaticke-dvere-brany.sk